Polityka Prywatności

POLITYKA

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Kto jest administratorem danych osobowych
  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby funkcjonowania serwisu internetowego http://fotostyczna.pl jest Aleksandra Szczodrak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Fotostyczna Aleksandra Szczodrak, ul. Krzyżówki 1A/74, 03-193 Warszawa, posiadającą NIP: 5251918867 i numer REGON: 381747399. Adres mailowy do kontaktu: aleksandra@szczodrak.com
 2. Jakie dane osobowe zbieramy, po co to robimy i jak długo je przetwarzamy
  • Serwis gromadzi dane osobowe wskazane w punkcie 3.3. Regulaminu.
  • Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu zawarcia i zrealizowania umowy zawartej z Klientami, czyli przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
  • Dane osobowe przetwarzamy w okresie realizacji zamówienia, a następnie nie dłużej niż przez okres jednego roku od dnia wysyłki zamówienia, na potrzeby obsługi ewentualnych reklamacji. Po tym czasie wszelkie dane osobowe są kasowane.
  • Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie wyznaczeni pracownicy Administratora, na podstawie imiennych upoważnień, którzy zostali zobowiązani do zachowania poufności.
 3. Czy komukolwiek przekazujemy Państwa dane osobowe
  • Dane osobowe nie mogą być nikomu przekazywane, chyba że na jakimś etapie składania zamówienia wyrazicie Państwo takie żądanie albo zgodę na to.
  • W szczególności, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pomocą serwisu transakcyjnego, dane te mogą w koniecznym zakresie (dla potrzeb dokonania płatności) udostępnione serwisowi transakcyjnemu. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez serwis transakcyjny zawarte są na stronie internetowej danego serwisu transakcyjnego.
 4. Gdzie przechowujemy dane osobowe i jakimi zasadami się kierujemy. Pliki cookies
  • Wszystkie serwery, na których przetwarzane są dane osobowe zlokalizowane są na terenie Unii Europejskiej i dostosowane do wymogów bezpieczeństwa wynikających z RODO i innych przepisów regulujących bezpieczeństwo przechowywania danych osobowych.
  • Serwis nie zbiera automatycznie żadnych danych identyfikujących użytkowników, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies podczas korzystania z witryny.
  • Pliki cookies wykorzystywane są w celu obsługi serwisu i zapewnienia udostępniania użytkownikom interesujących ich informacji (np. zapamiętanie wybranych produktów). Mogą mieć one charakter tymczasowy (usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki) lub trwały (przechowywane także później, służące np. do automatycznego wypełniania formularza przy kolejnych zakupach).
  • Użytkownik zawsze może zablokować instalację nowych plików cookies oraz usunąć trwałe pliki cookies używając odpowiedniej opcji wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
  • Serwis nie stosuje profilowania użytkowników ani systemów automatycznego podejmowania decyzji co do danych osobowych.
 5. Jakie prawa przysługują użytkownikom
  • Każdy użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania lub usunięcia tych danych, jak również żądania ograniczenia ich przetwarzania.
  • Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Wszelkie skargi i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora na adres e-mail: aleksandra@szczodrak.com lub listownie: Fotostyczna Aleksandra Szczodrak, ul. Krzyżówki 1A/74, 03-193 Warszawa.